Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Hanteringsanvisningarna

Hanteringsanvisningarna är en utbyggnad av redovisningsplanen och innehåller anvisningar för hur myndighetens samtliga handlings- och informationstyper ska hanteras.

Hanteringsanvisningarna kopplar redovisningsplanens processer till de handlingstyper som skapas i processerna. Alla handlings-/informationstyper hos myndigheten ska ingå, både de som ska bevaras och de som kan gallras.


En stor och komplex myndighet kan behöva dela upp hanteringsanvisningarna så att varje avdelning inom myndigheten har varsin del. Rådfråga gärna landstingsarkivet om vad som är mest lämpligt för din myndighet.

 

Använd landstingsarkivets mall hanteringsanvisningarExcel. I mallen finns filter så att det går att sortera uppgifterna. Vill du exempelvis bara se uppgifter som ingår i processgruppen personal,
kan det enkelt tas fram via filtreringen.


 

Senast uppdaterad: 2018-02-05