Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hanteringsanvisningarna

Hanteringsanvisningarna är en utbyggnad av redovisningsplanen och innehåller anvisningar för hur myndighetens samtliga handlings- och informationstyper ska hanteras.

Hanteringsanvisningarna kopplar redovisningsplanens processer till de handlingstyper som skapas i processerna. Alla handlings-/informationstyper hos myndigheten ska ingå, både de som ska bevaras och de som kan gallras.


En stor och komplex myndighet kan behöva dela upp hanteringsanvisningarna så att varje avdelning inom myndigheten har varsin del. Rådfråga gärna landstingsarkivet om vad som är mest lämpligt för din myndighet.

 

Använd landstingsarkivets mall hanteringsanvisningarExcel. I mallen finns filter så att det går att sortera uppgifterna. Vill du exempelvis bara se uppgifter som ingår i processgruppen personal,
kan det enkelt tas fram via filtreringen.


 

Senast uppdaterad: 8 november 2018