Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantera pappershandlingar och andra analoga format

Pappershandlingar och handlingar på andra analoga format ska förvaras i en förvaringsenhet.

Förvaringsenheten, till exempel en arkivbox, märks med uppgifter om:

 

  • innehåll (exempelvis ”Akter till diariet” eller ”Restjournaler”)

 

  • tidsperiod

 

  • förvaringsenhetens löpnummer Förvaringsenheterna placeras i löpnummerordning i en gemensam löpnummerserie och förvaras i myndighetens närarkiv.

 

Kontakta landstingsarkivet om du har frågor om hur förvaringsenheterna ska märkas.


 

Senast uppdaterad: 10 november 2017