Hantera pappershandlingar och andra analoga format

Pappershandlingar och handlingar på andra analoga format ska förvaras i en förvaringsenhet.

Förvaringsenheten, till exempel en arkivbox, märks med uppgifter om:

 

  • innehåll (exempelvis ”Akter till diariet” eller ”Restjournaler”)

 

  • tidsperiod

 

  • förvaringsenhetens löpnummer Förvaringsenheterna placeras i löpnummerordning i en gemensam löpnummerserie och förvaras i myndighetens närarkiv.

 

Kontakta landstingsarkivet om du har frågor om hur förvaringsenheterna ska märkas.