Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Hantera information som skapats innan VIR infördes

Handlingar/information som skapas innan VIR införs ska förtecknas enligt allmänna arkivschemat. VIR får inte användas retroaktivt.

När VIR införs innebär det att arkivbildningen bryts och det gamla arkivet avslutas. Det är viktigt att handlingarna som inkommit och upprättats hos myndigheten innan och efter VIR-införandet hålls åtskilda från varandra.

Senast uppdaterad: 2017-11-10