Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Ritningsregister

För att redovisa de ritningar som finns hos myndigheten måste myndigheten ha ett ritningsregister.

De uppgifter som måste ingå i registret är:

 

  • ritningsnummer
  • kategori eller teknikområde
  • beskrivning
  • skala
  • datum när ritningen är godkänd.

 

Det är även önskvärt med uppgift om:

 

  • objekt- eller fastighetsnummer
  • förvaringsplats.

 

I ett verksamhetssystem för digital ritningshantering ingår de uppgifter som behövs i ett ritningsregister. Om verksamhetssystem saknas måste myndigheten upprätta ett

manuellt register.

Senast uppdaterad: 2017-11-10