Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Digitala format

Analoga ritningar som är digitaliserade och digitalt utskrivna 2-D ritningar från CAD eller BIM ska hanteras i ett format som är godkänt för bevarande, se formatspecifikationPDF.

Filer i digitala format bör hanteras i ett verksamhetssystem och inte i filserver (gruppdisk). Detta för att bland annat säkerställa versions-, behörighets- och filhantering.

 

För BIM- eller 3-D ritningar finns i nuläget inga godkända digitala arkivformat som hanterar 3D-modeller.

Senast uppdaterad: 2017-11-10