Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Digitala format

Analoga ritningar som är digitaliserade och digitalt utskrivna 2-D ritningar från CAD eller BIM ska hanteras i ett format som är godkänt för bevarande, se formatspecifikationPDF.

Filer i digitala format bör hanteras i ett verksamhetssystem och inte i filserver (gruppdisk). Detta för att bland annat säkerställa versions-, behörighets- och filhantering.

 

För BIM- eller 3-D ritningar finns i nuläget inga godkända digitala arkivformat som hanterar 3D-modeller.

Styrdokument

Landstingsarkivets formatspecifikationPDF

Senast uppdaterad: 10 november 2017