Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ordna och förvara pappershandlingar

Handlingar på papper ska förvaras i godkända arkivlokaler eller arkivskåp, se avsnittet Arkivlokaler. Åtkomsten till handlingarna ska vara kontrollerad.

I den dagliga verksamheten kan handlingar förvaras i pärmar, hängmappar, plastfickor eller vara sammanhållna av gem. När handlingarna inte längre används ska de ordnas och läggas i arkivgodkänd förvaring (aktomslag och arkivboxar), se instruktionerna Arkivera pappershandlingarPDFArkivera pappersjournalerPDF samt Hantera pappershandlingar i avvikande formatPDF.

Senast uppdaterad: 10 november 2017