Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Godkända skrivmaterial

Stockholms läns landsting har beslutat att följa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt certifiering (RA-FS) 2006:4 och senare ändringar.

RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), testar och certifierar skrivmaterial så att de uppfyller arkivlagstiftningens krav. De produkter som uppfyller kraven får märkningen ”Svenskt arkiv”.

För produkter som inte är certifierade enligt RISE (till exempel åldersbeständigt papper), men som uppfyller kraven i arkivlagstiftningen, ska leverantören lämna en leverantörsförsäkran. Hur denna ska utformas framgår av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) 2012:8.

Har inköp av skrivmaterial inte följt landstingets ramavtal bör en leverantörsförsäkran medfölja informationsredovisningen.

Läshänvisningar

Senast uppdaterad: 10 november 2017