Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Godkända skrivmaterial

Stockholms läns landsting har beslutat att följa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt certifiering (RA-FS) 2006:4 och senare ändringar.

RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), testar och certifierar skrivmaterial så att de uppfyller arkivlagstiftningens krav. De produkter som uppfyller kraven får märkningen ”Svenskt arkiv”.

För produkter som inte är certifierade enligt RISE (till exempel åldersbeständigt papper), men som uppfyller kraven i arkivlagstiftningen, ska leverantören lämna en leverantörsförsäkran. Hur denna ska utformas framgår av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS) 2012:8.

Har inköp av skrivmaterial inte följt landstingets ramavtal bör en leverantörsförsäkran medfölja informationsredovisningen.

Senast uppdaterad: 2017-11-10