Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Leveransspecifikationer

För en säker och långsiktig arkivering av digital information har landstingsarkivet definierat och kravställt ett antal informationsmodeller och leveransspecifikationer som definierar en enhetlig och standardiserad informations- och metadatastruktur för arkivobjekt.

Landstingsarkivet tar enbart emot digital information i någon av format- och leveransspecifikationens definierade filformat och strukturer.

 

Vid leverans ansvarar respektive myndighet för att informationen är:

 

  • konverterad till ett av landstingsarkivet kravställt filformat
  • mappad till rätt informationsstruktur för arkivering.


Landstingsarkivet förbehåller sig rätten att ta betalt för hantering och konvertering av digital information som inte uppfyller kraven för godkända leveransformat.


Senast uppdaterad: 2018-02-05