Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leveransspecifikationer

För en säker och långsiktig arkivering av digital information har landstingsarkivet definierat och kravställt ett antal informationsmodeller och leveransspecifikationer som definierar en enhetlig och standardiserad informations- och metadatastruktur för arkivobjekt.

Landstingsarkivet tar enbart emot digital information i någon av format- och leveransspecifikationens definierade filformat och strukturer.

 

Vid leverans ansvarar respektive myndighet för att informationen är:

 

  • konverterad till ett av landstingsarkivet kravställt filformat
  • mappad till rätt informationsstruktur för arkivering.


Landstingsarkivet förbehåller sig rätten att ta betalt för hantering och konvertering av digital information som inte uppfyller kraven för godkända leveransformat.


Senast uppdaterad: 5 februari 2018