Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lagringsmedia

USB-minnen, CD-R och DVD-R-skivor, externa hårddiskar, videoband, kassetter och disketter får inte användas för långtidslagring av information. Landstingsarkivet tar inte emot information på ovan nämnda lagringsmedia för långtidslagring.

För långtidslagring ska informationen i första hand bevaras på lagringstekniker för säker informationsförvaring, tex. SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage), magnetmedia (bandbaserade lagringssystem) eller i undantagsfall, efter samråd med landstingsarkivet, skrivas ut på papper.

Senast uppdaterad: 10 november 2017