Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Lagringsmedia

USB-minnen, CD-R och DVD-R-skivor, externa hårddiskar, videoband, kassetter och disketter får inte användas för långtidslagring av information. Landstingsarkivet tar inte emot information på ovan nämnda lagringsmedia för långtidslagring.

För långtidslagring ska informationen i första hand bevaras på lagringstekniker för säker informationsförvaring, tex. SAN (Storage Area Network), NAS (Network Attached Storage), magnetmedia (bandbaserade lagringssystem) eller i undantagsfall, efter samråd med landstingsarkivet, skrivas ut på papper.

Senast uppdaterad: 2017-11-10