Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Filformat

För att långsiktigt säkerställa information för tillgängliggörande har landstingsarkivet tagit fram en formatspecifikationPDF. Formatspecifikationen definierar ett antal digitala format som lämpar sig för långtidslagring.

Senast uppdaterad: 2017-08-24