Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd om arkivlokaler

Innan en ny arkivlokal tas i bruk, till exempel vid flytt, ny- eller ombyggnation eller hyra av en arkivlokal, ska landstingsarkivet kontaktas för samråd. Det bör ske innan arbetet påbörjas och i så god tid att eventuella synpunkter på förslaget kan beaktas.

När en begäran om samråd skickas in ska mallen Begäran om samråd allmän, användas. Begäran ska innehålla en redovisning av arkivlokalens utformning enligt landstingsarkivets krav.

Detta ska bifogas med begäran:

  • Byggnadsritningar för det aktuella våningsplanet (även gällande el, vatten och ventilation).

 

  • Byggnadsritningar för våningsplanen ovanför och under den tänkta lokalen (även gällande el, vatten och ventilation).

 

  • Så kallade rumskort för de/den nya lokalen/lokalerna.

 

  • Ritning som visar var närmaste brandsläckare finns alternativt en beskrivning av en fast monterad brandsläckningsanordning inne i arkivet.


Om dispens önskas för avsteg från något av landstingsarkivets krav på grund av att byggnaden till exempel är kulturminnesmärkt behöver kompenserande åtgärder oftast vidtas för att samrådsärendet ska kunna tillstyrkas. Rådgör tidigt med landstingsarkivet.


Senast uppdaterad: 20 februari 2018