Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Arkivlokaler

En arkivlokal är en lokal där arkivhandlingar/information ska förvaras. Det ställs därför speciella krav på lokalen eftersom den ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp samt obehörig åtkomst (arkivlagen 6 §).

Det är varje myndighets ansvar att förvara, vårda och bevara den egna myndighetens handlingar/information, både analoga och digitala. Myndigheten ska se till att de arkivlokaler de använder är utformade enligt landstingsarkivets krav. Innan en ny arkivlokal tas i bruk, vid till exempel om- eller nybyggnation samt vid hyra av lokal, är myndigheten skyldig att samråda med landstingsarkivet. Även de handlingar/den information som myndigheten förvarar på servrar i datahallar ska skyddas från vatten, fukt, brand, skadegörelse och obehörig åtkomst.

 

Bestämmelser om utformningen av arkivlokaler finns angivna i Stockholm läns landstings Dokument- och arkivreglemente. Reglementet följer Riksarkivets författning om arkivlokaler, RA-FS 2013:4länk till annan webbplats.


Vid byggnation/inredning är det inte bara viktigt att tänka på arkivlokalens placering i byggnaden utan även på dess geografiska läge. Det inte att rekommendera att lokalen exempelvis placeras i närheten av vattendrag eller vid brandfarlig verksamhet.


Senast uppdaterad: 2017-11-10