Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd med landstingsarkivet

 

Ett samråd med landstingsarkivet ska alltid hållas när en myndighet planerar att:

 

Så här går samrådsprocessen till

  • Myndigheten skickar in en framställan med en begäran om, till exempel gallring, och som innehåller ett beslut till landstingsarkivet för tillstyrkan/samråd. Mallar för samråd finns längst ner på sidan.

 

  • Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller av den som arkivansvarig delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till. En kopia på delegationsbeslutet ska skickas in till landstingsarkivet.

 

  • Senast tre arbetsdagar från det att samrådsärendet kommit in till landstingsarkivet får myndigheten besked om vem som handlägger ärendet och vilket diarienummer det fått.

 

  • Eventuella frågor och svar utbyts och kompletteringar sker.

 

  • Under förutsättning att landstingsarkivet tillstyrker framställan träder beslutet i kraft.

 

  • Myndigheten kommunicerar och verkställer beslutet inom den egna verksamheten.

 

Ett samråd mellan en myndighet och landstingsarkivet resulterar alltid i ett beslut. Beslutet träder i kraft under förutsättning att landstingsarkivet tillstyrker myndighetens framställan/begäran. Det är myndigheten som initierar samrådet genom att skicka in ett förslag till beslut/framställan till landstingsarkivet.


Senast uppdaterad: 13 april 2018