Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är allmänt intresse?

Den verksamhet som bedrivs hos en kommunal myndighet, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som kommuner och landsting ska utföra samt eventuella frivilliga åtaganden.

Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt.

Arkivändamål av allmänt intresse definieras inte i dataskyddsförordningen, men det kan sägas motsvara personuppgiftslagens begrepp ”historiska ändamål”.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018