Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Principen om ändamålsbegränsning

Insamling av personuppgifter ska vara begränsad till att omfatta ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna får därefter inte behandlas för något annat ändamål än det avsedda.

Om uppgifterna senare används för arkivändamål av allmänt intresse gäller inte principen om ändamålsbegränsning.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018