Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begäran om rättelse eller radering

Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter.

Den inkomna begäran måste prövas juridiskt och det är inte självklart att den begärda rättningen eller raderingen kan medges. Det måste dessutom finnas ett tillämpligt gallringsbeslut i de fall personuppgifter ska raderas (gallras).

Senast uppdaterad: 14 maj 2018