Dokument- och informationshantering i EU-projekt - Läshänvisningar

Tillväxtverkets författningssamlinglänk till annan webbplats (TVFS)

Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats

EU Europeiska Unionenlänk till annan webbplats - förordningar/regler för respektive fond och/eller program