Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantering av diarieförda ärenden vid verksamhetsövergång

Vid en verksamhetsövergång inom landstinget, där diariet påverkas, ska samtliga ärenden avslutas i den ”gamla” myndighetens diarium. Om ärendet sedan ska fortsätta i den ”nya” myndigheten ska en hänvisning göras så att det framgår var ärendet hädanefter handläggs.

I den nya myndigheten ska de ärenden som överförts diarieföras på nytt, lämpligen med en hänvisning till diarienumret i den gamla myndighetens diarium. Se även Vägledningens avsnitt Verksamhet flyttas inom landstinget.

Vid bolagisering eller övergång till enskilt organ ska samtliga diarieförda ärenden avslutas och levereras till landstingsarkivet inom tre månader. I övrigt se Vägledningens avsnitt om Verksamhet flyttas till annan huvudman.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018