Verksamhet flyttas till annan huvudman - Styrande dokument