Verksamhet flyttas inom landstinget - Styrande dokument