Verksamhet flyttas till annan huvudman - Läshänvisning