Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förvarad allmän handling

Handlingen ska, för att betraktas som allmän handling, vara förvarad hos myndigheten. Handlingen behöver inte fysiskt befinna sig hos myndigheten för att anses förvarad där. IT-system anses förvarade hos myndigheten även om de rent fysiskt befinner sig på annan plats (till exempel om man har åtkomst till verksamhetssystem som förvaras på extern server).

Senast uppdaterad: 10 november 2017