Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Foto: Maskot Bildbyrå

Grundkurs för arkivredogörare 

Enligt dokument- och arkivreglementet för Stockholms läns landsting ska varje myndighet inom landstinget utse arkivansvarig och arkivredogörare.

Landstingsarkivet anordnar en halvdagskurs för dig som är arkivredogörare. Kursen tar upp de regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthanteringen och arkivvården inom Stockholms läns landsting.

 

Vi går igenom ämnen som offentlighet och sekretess, registrering och utlämnande av allmän handling, gallring, informationsredovisning och förvaring av arkiv. Under utbildningen får du även möjlighet att i grupp diskutera några frågor som utgår ifrån dagens ämnen och se hur dessa frågor kan kopplas till din egen verksamhet.

 

Kursen tar också upp följande: Vad förväntas av mig som arkivredogörare? Vilka teoretiska kunskaper behöver jag? Vad ingår i min roll som arkivredogörare?

 

Nya datum för arkivredogörarutbildningar kommer att annonseras inom kort.


Plats

Skärgårdssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45 på Kungsholmen


Skicka in din anmälan senast en vecka före kurstillfället.


Anmäl dig till grundkurs för arkivredogörare genom att skicka ett e-postmeddelande till LA-utbildning.lsf@sll.se.


Är du verksam inom en stiftelse eller ett bolag som inte når SLL:s intranät? Anmäl dig genom att skicka ett e-postmeddelande till LA-utbildning.lsf@sll.se 

 

Uppge namn, e-postadress, vilket av datumen du vill gå kursen och vilken förvaltning, bolag eller stiftelse du tillhör. Vi bjuder på kaffe eller te och smörgås i pausen. Ange eventuella födoämnesallergier såsom gluten- eller laktosintolerans, nötallergi e.d.

Vem kan jag kontakta?

Om du har frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta Peder Fallenius på landstingsarkivet via e-post peder.fallenius@sll.se 

Senast uppdaterad:

2018-06-11