Landstingsarkivets utbildningar

Anställda inom Stockholms läns landsting erbjuds utbildning i dokument-, informations- och arkivhantering. Utbildningen ger deltagarna grundläggande och övergripande kunskaper om offentlighet och sekretess samt dokumenthantering och arkivvård.

Vi erbjuder även behovsanpassade utbildningar för exempelvis verksamhetsansvariga eller systemförvaltare. Det finns även möjlighet till uppdragsutbildningar för andra intressegrupper. 

Vem har tillgång till tjänsten?

För att få delta på våra utbildningar ska du vara anställd inom Stockholms läns landsting.


Med vår Basutbildning riktar vi oss framförallt till arkivansvariga och arkivredogörare. Men även verksamhetschefer, registratorer, systemförvaltare, systemadministratörer och annan personal som arbetar med information, dokumenthantering och arkivvård är välkomna.

Hur går det till?

Vi informerar om kommande utbildningstillfällen på webbplatsen och i landstingsarkivets nyhetsbrev.


Uppdragsutbildningar kan beställas av alla verksamheter och anpassas efter beställarens önskemål och behov. Vill du beställa en uppdragsutbildning kontaktar du den tillsynsarkivarie på landstingsarkivet som är kontaktperson för din verksamhet.

Finns det några särskilda krav?

För att kunna delta i våra utbildningar ska du vara anställd inom Stockholms läns landsting. Inga förkunskaper krävs.

Hur lång tid tar det?

Vanligtvis hålls utbildningen en halv dag.

Uppdragsutbildningar anpassas efter beställarens önskemål.

Vad kostar det?

Utbildningarna är för närvarande kostnadsfria. När vi annonserar om en ny utbildning meddelar vi i så fall om den kostar något.


Uppdragsutbildningar faktureras enligt överenskommelse.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.

Senast uppdaterad den 9 november 2018