Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådgivning och stöd

Verksamheter inom Stockholms läns landsting erbjuds råd och stöd i syfte att skapa förutsättningar för att upprätthålla en god dokument- och informationshantering samt arkivvård.

Vi erbjuder landstingets verksamheter rådgivning och stöd i frågor som rör:


• diarieföring och registrering

• dokument- och informationshantering

• arkivvård

• därtill relaterade frågor om offentlighet och sekretess


Hos oss finns även en leveransfunktion som erbjuder råd och stöd till verksamheter vid leveransärenden. Har du frågor som rör leveranser kontaktar du leveransfunktionen i första hand.

Vem har tillgång till tjänsten?

Rådgivningen riktar sig till arkivarier, arkivansvariga och arkivredogörare. Har du frågor kan du vända dig till dessa funktioner. Vid behov tar de sedan kontakt med oss.

Hur går det till?

Varje verksamhet inom landstinget har en utsedd tillsynsarkivarie som fungerar som verksamhetens kontaktperson på landstingsarkivet. Kontakta din verksamhets tillsynsarkivarie om du har frågor eller behöver råd om diarieföring och registrering, dokument- och informationshantering, arkivvård och därtill relaterade frågor om offentlighet och sekretess.

Hur lång tid tar det?

För svar på vissa frågor krävs inte mer än en kort e-postkorrespondens eller ett telefonsamtal, medan andra ärenden kan kräva längre handläggning.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att kontakta oss för att få stöd och råd i frågor som rör dokument- och informationshantering eller arkivvård.

Vem kan jag kontakta?

Vill du veta mer eller om du är osäker på vem du ska vända dig till kontakta din verksamhets tillsynsarkivarie.

Senast uppdaterad:

21 maj 2018