Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Råd för dokumenthantering och arkiv

Våra råd kan användas som stöd och vägledning gällande dokument- och informationshantering och arkivvård i vissa verksamheter eller i vissa funktioner.

Vissa råd rör specifika ämnen och är därför mer eller mindre relevanta för olika verksamheter. De flesta råd är generella och rör samtliga förvaltningar/bolag/stiftelser inom Stockholms läns landsting.


Kontakta gärna förvaltarna om du har några frågor.

Råd

Senast uppdaterad:

2017-09-20