Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Råd för dokumenthantering och arkiv

Våra råd kan användas som stöd och vägledning gällande dokument- och informationshantering och arkivvård i vissa verksamheter eller i vissa funktioner.

Vissa råd rör specifika ämnen och är därför mer eller mindre relevanta för olika verksamheter. De flesta råd är generella och rör samtliga förvaltningar/bolag/stiftelser inom Stockholms läns landsting.


Kontakta gärna förvaltarna om du har några frågor.

Råd

Senast uppdaterad:

2 mars 2018