Landstingsarkivet Stockholms läns landsting
Svamp som växer i grön mossa

Foto: Solveig Edlund

Landstingsarkivets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år med aktuell information om dokumenthantering och arkiv.

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som arbetar med dokument- och informationshantering samt arkivfrågor inom Stockholms läns landsting.


Kontakta redaktören: Cecilia Söderman

Senast uppdaterad:

2017-09-20