Hållbar e-arkivering förenklar för alla

År 2020 har vi en användarvänlig och hållbar e-arkiveringstjänst på plats i Stockholms läns landsting. Det blir enklare att arkivera, hitta och använda landstingets information över tid.

Det blir lätt att göra rätt

I samband med det nya e-arkivet så införs nya standarder för arkivering. Det ger tydlighet i vad som förväntas vid leverans av information till landstingsarkivet.

Det blir även enklare att ställa krav på våra leverantörer vid införandet av nya system som innehåller information som ska arkiveras. När verksamheten vet vilka krav de ska ställa från början, minskar risken för merkostnader när det är dags att arkivera informationen.

Enklare att hitta och använda informationen

Du kommer själv kunna söka efter och beställa information via webben och även hämta ut informationen via en säker e-tjänst.

Alla skapar information som kan arkiveras

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting skapar information som ska bevaras hos landstingsarkivet. Den informationen kan sen användas vid fortsatt vård av patienter, verksamhetsuppföljning, samhällsbevakning, medicinsk forskning med mera.

Effektiv arkivhantering till lägre kostnad

Det nya e-arkivet och tydliga riktlinjer kring hur vi arkiverar innebär att landstinget kan bedriva en effektiv informationshantering till lägre kostnad än tidigare. Vi får en smartare och säkrare arkivtjänst som bevarar information för framtidens användare.

Vad kan arkiveras i det nya e-arkivet?

Tidigare har enbart patientjournaler kunnat arkiveras digitalt. Nu kommer landstingsarkivet även att kunna ta emot och arkivera annan digital information. Exempel är information från ekonomi-, ärendehanterings- och personalsystem.

Årsrapporter

Aktivitetsplaner

Senast uppdaterad den 6 december 2018