Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ska det finnas både VIR och bevarande- och gallringsplaner? 

Ja, informationsredovisning enligt VIR innehåller inte beslut om bevarande och gallring av information utan utgör en redovisning av densamma. I hanteringsanvisningarna ska det vid varje handlings/informationstyp hänvisas till det gallringsbeslut eller det lagrum som motiverar gallringen.

Om myndigheten har en egen bevarande- och gallringsplan ska den planen anges och i annat fall anges landstingsarkivets generella bevarande- och gallringsplan.