Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När ska redovisningsplanen senast skickas till Edit-förvaltningen?

Senast den 15 oktober 2018 ska redovisningsplanen vara inskickad till Edit-förvaltningen för att läggas in i Edit före årsskiftet. Redovisningsplanen ska då vara färdigställd, beslutad samt tillstyrkt av landstingsarkivet.

Senast den 30 juni 2018 ska redovisningsplanen med tillhörande hanteringsanvisningar vara landstingsarkivet tillhanda för samråd.