Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När kan vi införa VIR?

VIR ska vara infört hos myndigheten senast den 1 januari 2019. Redovisningsplanen med tillhörande hanteringsanvisningar ska dock vara landstingsarkivet tillhanda senast den 30 juni 2018.