Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Behövs det vid varje handlingstyp hänvisas till en specifik gallringsplan?

Det ska i hanteringsanvisningarna framgå vilken bevarande- och gallringsplan som åberopas med nummer på föreskriften och version, alternativt gallringsbeslut eller lagrum. Det räcker alltså inte med att bara skriva ”SLL bevarande- och gallringsregler”.