Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad fyller hanteringsanvisningarna för funktion?

Hanteringsanvisningarna ska redovisa de handlingstyper som finns i en process och hur de ska hanteras. Landstingsarkivet har upprättat en mall med de uppgifter som ska ingå i hanteringsanvisningarna. Bl.a. ska uppgifter om bevarande, gallring, sekretess, förvaring och placering ingå. Mallen finns i landstingsarkivets vägledning om arkiv- och informationshantering, kapitlet om VIR och i avsnittet ”Hanteringsanvisningarna”.
Hanteringsanvisningarna ska vara uppdaterade.