Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur redovisar vi handlingar i projekt?

Handlingar i projekt ska redovisas under den processgrupp/process projektet hör. Ett byggprojekt redovisas t.ex. under processgruppen 2.5 Investeringar och anläggningar och under en process som kan heta ”Hantera ny/till/ombyggnation av fastigheter och anläggningar” eller liknande (se exempellistan).

Rör projektet ett forskningsprojekt ska det ligga i en process under processgrupp 2.2 Forskning och utbildning, osv. Projekten ska alltså inte ligga i en egen ”projektprocess”.