Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dokument- och arkivreglemente

Inom Stockholms läns landsting finns ett dokument- och arkivreglemente som är beslutat av fullmäktige. Reglementet redogör för de skyldigheter som landstingets verksamheter har för vården av sin information och sina arkiv.

Till Stockholms läns landstings verksamheter räknas även de aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande.

 

Dokument- och arkivreglementet är även den arbetsinstruktion som landstingsarkivet arbetar utifrån. För att göra reglementet lättare att använda finns en tillämpningsföreskrift.

 

 

Har du frågor eller synpunkter på någon av föreskrifterna får du gärna kontakta någon av förvaltarna.

Senast uppdaterad:

18 maj 2018