Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreskrifter

En föreskrift innehåller tvingande regler för dokument- och informationshantering samt arkivering inom Stockholms läns landsting.

Vissa föreskrifter rör specifika ämnen och är därför mer eller mindre relevanta för olika verksamheter. De flesta föreskrifter är dock generella och rör därför samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser inom landstinget.

Föreskrifter

Dokument- och arkivreglemente

Bevarande- och gallringsplaner

Övriga föreskrifter

Utöver att besluta och föreskriva om gallring föreskriver landstingsarkivet bland annat att varje myndighet inom landstinget ska ha en arkivorganisation och vilket ansvar denna har. I vår föreskriftsserie finns även föreskrifter som rör informationsredovisning och leveranser till slutarkivet. Övriga styrdokument som rör informationsredovisning och leveranser finns publicerade på sidorna för respektive ämne.



Har du frågor eller synpunkter på någon av föreskrifterna får du gärna kontakta någon av förvaltarna.

Senast uppdaterad:

18 maj 2018