Ritningsregister

För att redovisa de ritningar som finns hos myndigheten måste myndigheten ha ett ritningsregister.

De uppgifter som måste ingå i registret är:

 

  • ritningsnummer
  • kategori eller teknikområde
  • beskrivning
  • skala
  • datum när ritningen är godkänd.

 

Det är även önskvärt med uppgift om:

 

  • objekt- eller fastighetsnummer
  • förvaringsplats.

 

I ett verksamhetssystem för digital ritningshantering ingår de uppgifter som behövs i ett ritningsregister. Om verksamhetssystem saknas måste myndigheten upprätta ett

manuellt register.