Leveransspecifikationer

För en säker och långsiktig arkivering av digital information har landstingsarkivet definierat och kravställt ett antal informationsmodeller och leveransspecifikationer som definierar en enhetlig och standardiserad informations- och metadatastruktur för arkivobjekt.

Landstingsarkivet tar enbart emot digital information i någon av format- och leveransspecifikationens definierade filformat och strukturer.

 

Vid leverans ansvarar respektive myndighet för att informationen är:

 

  • konverterad till ett av landstingsarkivet kravställt filformat
  • mappad till rätt informationsstruktur för arkivering.


Landstingsarkivet förbehåller sig rätten att ta betalt för hantering och konvertering av digital information som inte uppfyller kraven för godkända leveransformat.