Filformat

För att långsiktigt säkerställa information för tillgängliggörande har landstingsarkivet tagit fram en formatspecifikationPDF. Formatspecifikationen definierar ett antal digitala format som lämpar sig för långtidslagring.

Styrdokument

Landstingsarkivets formatspecifikationPDF