Vägledning Arkiv- och informationshantering

Här har landstingsarkivet samlat texter som berör olika aspekter av informationsförvaltningen i Region Stockholm. De handlar om den lagstiftning och de styrdokument som vi måste följa samt om de processer och rutiner som används inom området.

Vägledningen fungerar både som en allmän orientering och som ett stöd när du som anställd i regionen ska hantera allmänna handlingar i det dagliga arbetet. I de olika avsnitten finns länkar till lagar, styrdokument och mallar samt till en ordlista där centrala begrepp finns förklarade. Texterna utgör ett komplement till föreskrifter samt till landstingsarkivets utbildningar och rådgivande verksamhet.