Utbildning för arkivredogörare

Enligt dokument- och arkivreglementet för Stockholms läns landsting ska varje myndighet inom regionen utse arkivansvarig och arkivredogörare.

Kurstillfällen 

Onsdagen den 8 maj kl 9-12 i Skärgårdssalen, Landstingshuset.


Anmäl dig via formuläret nedan.

Kursinnehåll

  • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
  • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
  • Vad ingår i min roll som arkivredogörare?
  • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
  • Arkivvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Registrering och utlämnande av allmän handling
  • Gallring
  • Informationsredovisning
  • Förvaring av arkiv


Under utbildningen får du även möjlighet att i grupp diskutera frågor som utgår från dagens ämnen och se hur dessa frågor kan kopplas till din egen verksamhet.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.


Anmälan till utbildning för arkivredogörare
Anmälan till utbildning för arkivredogörare

Kurstillfällen * (obligatorisk)
Kurstillfällen

Välj ett datum

Senast uppdaterad den 20 mars 2019