Så här beställer du ur arkivet

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting. Gäller det handlingar från andra delar av landet kontaktar du respektive landsting.

Din beställning registreras som ett ärende i vårt diarium. Personuppgifter som lämnas i samband med beställningen sekretessmarkeras alltid om beställningen gäller sekretessbelagd information.

 

Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller det patientjournaler så är det bättre att använda formuläret beställ patientjournal

Arkiv som förvaras hos oss

Hur lång tid tar det?

Aktuell handläggningstid

 

Om du inte vill att vi skickar informationen till dig kan du besöka oss och ta del av den i original eller få kopior.

Vad kostar det?

Våra avgifter

Att ta del av allmänna handlingar i original hos landstingsarkivet kostar ingenting. Priserna för kopiering varierar, om en avgift tas ut eller inte beror på vilken information det rör sig om, antalet kopior och hur informationen lämnas ut.

Inga avgifter tas ut från verksamheter som tillhör Stockholms läns landsting. Detta gäller även de bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där landstinget äger minst 50 procent.

 

Privatpersoner, myndigheter och bolag utanför Stockholms läns landsting betalar en avgift för att få kopior.

 

Personuppgifter som faller under 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen skickas alltid med rekommenderad post och det är då mottagaren som betalar detta.

Vad kostar det?

Kopior på information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderat brev mot gällande posttaxa. Om du inte vill att vi skickar informationen är du välkommen att besöka landstingsarkivet och ta del av den i original.

 

Prislistor

 

Prislista - Handlingar och information, löptext

Alternativ på format vid utlämnande

Format

Avgift

Notering

Papperskopia 1-9 sidor

0 kronor

 Avgifterna gäller även vid skanning, utskrift från mikrofilm/mikrofiche och vid utskrift av digitala handlingar

Papperskopia sida 10

50 kronor


Papperskopia sida 11 och därutöver

2 kronor per styck

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB

För kopiering och skanning av ritningar i större format än A3 anlitar vi Arkitektkopia. Detta gäller de allra flesta ritningar som förvaras hos oss. Kopiering, skanning och leverans som utförs av Arkitektkopia faktureras beställaren enligt Arkitektkopias priser.

 

Leveransalternativ:

E-post

 • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
 • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
 • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
 • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

 • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
 • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.


Prislista - Fotografi och film

Arbetskostnad

Format

Avgift

Notering

Kopiering av röntgenbilder

100 kronor per bild

 

Digitalisering av analogt fotografi

50 kronor per bild

För kommersiell användning* debiteras en användningsavgift om 600 kronor per bild

Digital kopia av digitalt fotografi

50 kronor per bild

För kommersiell användning* debiteras en användningsavgift om 600 kronor per bild

På begäran kan Landstingsarkivet utföra redigeringsarbete och andra bearbetningar

600 kr per timme

Sker enligt överrenskommelseAlternativ på format vid utlämnande

Format

Avgift

Notering

Papperskopia, enkel kvalitet

4 kronor per bild

Papperskopia eller utskrift på Landstingsarkivets skrivare

Papperskopia eller utskrift på fotopapper eller annat papper, god kvalitet

Fotofirmans pris plus 20 procent

Vi vidareförmedlar beställningen till extern fotofirma

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

 


För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB

 

Leveransalternativ:

E-post

 • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
 • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
 • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
 • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

 • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
 • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.

 

*Med kommersiell användning menas att bilden används i böcker, tidskrifter, tidningar, TV, webbplatser, offentlig utsmyckning, annonser, reklambroschyrer, -affischer, skyltningar, kataloger med mera. Bilder får alltså används utan avgift för privat eller vetenskapligt bruk, inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.

Vill du bli kontaktad?

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan. Bra att veta är att vi ringer upp från hemligt nummer.Senast uppdaterad den 7 december 2018