Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av ritning

Ritningar beställer du i vår reception eller genom att kontakta oss via e-post eller telefon 08-737 27 10. Om en avgift tas ut eller inte beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


För att vi ska kunna hjälpa dig med din beställning behöver vi veta:


 • Objektnamn, det vill säga vilken fastighet din beställning gäller
 • Vilken typ av ritning du vill ta dela av, exempelvis arkitektritning, konstruktionsritning, elritning, vvs-ritning med flera
 • Ritningsnummer

Har du inte tillgång till ritningsnumret är du välkommen att besöka oss under våra öppettider för att titta i vår ritningsförteckning. Om du inte har möjlighet att besöka oss kan vi skicka en ritningsförteckning till dig där du kan markera vilka ritningar du vill ta del av.


Har du en fastighetsbeteckning men inte känner till vilken fastighet beteckningen rör, kontaktar du Locum ABlänk till annan webbplats för att få uppgifter om fastighetens objektnamn.

Uppgifter för fakturering

För kopiering och skanning av ritningar i större format än A3 anlitar vi Arkitektkopia. Detta gäller de allra flesta ritningar som förvaras hos oss. Kopiering och skanning som utförs av Arkitektkopia faktureras beställaren enligt Arkitektkopias taxa. Beställaren betalar även leveranskostnaden till och från Arkitektkopia.Vid din beställning behöver du därför uppge:


 • Ditt namn och telefonnummer
 • Projektnummer (i förekommande fall)
 • Fakturaadress
 • Leveransadress eller e-postadress
 • Hur du vill att kopiorna ska levereras (med e-post, post, bud eller om de ska de hämtas hos Arkitektkopia)
 • Hur många exemplar av varje ritning som önskas
 • Vilket format ritningarna ska levereras i (på papper, film, som skannade filer med flera)
 • Om kopian/kopiorna ska uppföras i en annan skala än ursprungsritningen eller om färger och format ska justeras
 • Om ritningar på papper ska vikas, rullas eller häftas

 

Senast uppdaterad:

17 augusti 2018