Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om att beställa personalhandling

Här kan du beställa arkiverade personalhandlingar gällande verksamheter inom Stockholms läns landsting. Om du har arbetat inom Stockolms läns landsting och vill beställa kopior av dina personalhandlingar ska du i första hand vända dig direkt till din före detta arbetsplats.

Landstingsarkivet förvarar äldre handlingar och akter från nedlagda förvaltningar och myndigheter.

Under arkiv A-Ö kan ser du vilka arkiv som förvaras hos oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Allmänhet, verksamheter inom SLL och personer som arbetat inom Stockolms läns landsting.

Finns det några särskilda krav?

Personalhandlingar omfattas i vissa fall av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. För att få ta del av allmänna handlingar som omfattas av sekretess måste du ha ett skriftligt samtycke från personen ifråga.

Vad kostar det?

Hur kan jag del av handlingarna?

När du gör din beställning kan du välja hur du önskar ta del av handlingarna - via post, e-post, hämta eller läsa original hos oss. Vi kontaktar dig när handlingarna finns klara att läsa eller hämta hos oss. Har du valt att få handlingarna via post så skickar vi kopiorna så snart vi kan.

Vem kan jag kontakta?

Har du några frågor kan du kontakta oss på landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2018