Beställning av patientjournal

Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.


Du kan endast beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm hos oss. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting/region.

Landstingsarkivet förvarar som regel information som är äldre än 10 år. Om du har vårdats på en av regionens vårdinrättningar de senaste 10 åren ska du i första hand ta kontakt med vårdinrättningen.


Privatperson
Verksamhetsrepresentant
Inneliggande patient

Senast uppdaterad den 11 mars 2019