Beställning av patientjournal

Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.

 

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting ur våra arkiv. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting.

Landstingsarkivet förvarar som regel information som är äldre än 10 år. Om du har vårdats på en av landstingets vårdinrättningar de senaste 10 åren ska du i första hand ta kontakt med vårdinrättningen.


Privatperson
Verksamhetsrepresentant
Inneliggande patient

Senast uppdaterad den 10 januari 2019