Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av patientjournal verksamhet

Patientinformation

Muntligt samtycke har inhämtats från patienten

Ladda upp påskriven samtyckesblankett för snabbare handläggning

Hade patienten ett annat för- eller efternamn vid vårdtillfället fyller du i det här. Annars lämnas fältet tomt.

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

 Lägg till sjukhus
Leverans
Övriga upplysningar
Beställarens kontaktuppgifter
Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:

26 oktober 2018