Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Vill du få informationen du just beställt digitalt? Undersökningen tar cirka 30 sekunder att besvara.
Bakgrund
Patientinformationen du har beställt kopia av kommer att lämnas ut på papper. Det är idag det sättet landstingsarkivet kan lämna ut information som omfattas av sekretess på. Landstingsarkivet planerar att införa ett säkert digitalt utlämnande av patientjournaler under det närmsta året.
Vill din verksamhet få informationen utlämnad digitalt?Tack för din medverkan!

Beställning av patientjournal verksamhet

Beställarens kontaktuppgifter *
Syfte med beställningen *

Muntligt samtycke har inhämtats från patienten

Ladda upp påskriven samtyckesblankett för snabbare handläggning

Hade du ett annat för- eller efternamn när du vårdades fyller du i det här. Annars lämna fältet tomt.

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

Lägg till sjukhus
Leveranssätt *

Senast uppdaterad:

2017-12-14