Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så här gör du för att ta reda på namn på sjukhus/mottagning/vårdinrättning du har besökt

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur Gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Stockholms läns landsting.

Så här begär du ett utdrag ur Gemensamt vårdregister

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt. Begäran ska också vara undertecknad av dig.

 

Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Stockholms läns landsting

Box 6909

102 39 Stockholm

 

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning?

På landstingsarkivet kan vi inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta.

Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Senast uppdaterad:

2018-01-16