Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Mer om att beställa patientjournal

Via landstingsarkivets e-tjänster kan du ta del av arkiverade patientjournaler från sjukhus, vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, och omsorgsverksamheter inom SLL. I vissa har vi även arkiv från privatläkare.

Under Arkiv A-Ö ser du vilka arkiv som förvaras hos oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Allmänhet, vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

  • Du har i de allra flesta fall rätt att ta del av dina egna journaler.
  • Vill du ta del av någon annans journal behövs ett skriftligt samtycke från den personen.
  • Söker du en journal efter en avliden anhörig behövs i vissa fall ett utdrag ur kyrkobok som visar hur du är släkt med patienten. Ett sådant utdrag beställs hos Riksarkivet.
  • Om du vill ta del av journaler för forskning behövs skriftliga samtycken från aktuella patienter, eller från anhöriga om patienterna är avlidna. Saknar du medgivanden ska etikprövningsnämndens beslut bifogas, hela beslutet ska skickas in, även ansökan om prövning. Beslutet får inte vara äldre än två år när forskningen påbörjas.

Vad kostar det?

Hur kan jag del av handlingarna?

När du gör din beställning kan du välja hur du önskar ta del av informationen - via post, e-post, hämta eller läsa originalhandlingarna hos oss. Vi kontaktar dig när handlingarna finns klara att läsa eller hämta hos oss. Har du valt att få informationen via post så skickar vi kopiorna så snart vi kan.

Vem kan jag kontakta?

Har du några frågor kan du kontakta oss på landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Senast uppdaterad:

2018-01-16