Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Vill du få informationen du just beställt digitalt? Undersökningen tar cirka 30 sekunder att besvara.

Tack för din medverkan!

Beställning av patientjournal privatperson

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting ur våra arkiv. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Exempel på vad en patientjournal innehåller.

Prisexempel: Upp till 9 sidor + rek = 65 kronor, 10 sidor + rek = 115 kronor.
Beställarens kontaktuppgifter *
Beställningen avser *

Hade du ett annat för- eller efternamn när du vårdades fyller du i det här. Annars lämna fältet tomt.

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

Lägg till sjukhus
Leveranssätt *

Senast uppdaterad:

2017-12-14