Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av patientjournal

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting ur våra arkiv. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Exempel på vad en patientjournal innehåller.

Prisexempel: Upp till 9 sidor + rek = 65 kronor, 10 sidor + rek = 115 kronor.
Beställarens kontaktuppgifter *
Beställningen avser *

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

Lägg till sjukhus
Leveranssätt *

Senast uppdaterad:

2017-10-05