Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om att beställa ljud och bild

Fotografier, film och ljud finns från de flesta verksamheter som har funnits inom Stockholms läns landsting, men i synnerhet huvudområdena vård, trafik, regionalplanering och kultur.

Vem har tillgång till tjänsten?

Alla får ta del av fotografier, film och ljud som förvaras hos oss, om de inte omfattas av sekretess.

Finns det några särskilda krav?

Fotografier, film och ljud omfattas i de allra flesta fall av bestämmelserna i ”Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” (SFS 1960:729).


  • Fotografier lämnas vanligtvis ut digitalt på cd-skivor, dvd-skivor eller på USB-minne. Vi kan endast erbjuda den upplösning och de filformat vi har utrustning för.

 

  • Ljud lämnas ut som MP3-fil på cd-skivor, dvd-skivor eller på USB-minne.

 

  • Film lämnas ut som MPEG1-fil cd-skivor, dvd-skivor eller på USB-minne.

Vad kostar det?

Våra avgifter.

Vem kan jag kontakta?

Har du frågor eller vill veta mer om vad för slags fotografier, film och ljud som förvaras hos oss kontakta Catarina Norell.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2018